EET

Povinnosti, které Vás čekají, pokud podléháte EET (elektronické evidenci tržeb), před začátkem evidence.

Před začátkem evidence je každý, kdo podléhá EET povinen:
 • Získat Autentizační údaje k přístupu na daňový portál pro EET
  • O údaje si můžete zažádat datovou schránkou pomocí xml formuláře, který najdete na daňovém portále, nebo přímo na Finančním úřadě ústně do protokolu
  • Tyto údaje Vám umožní se přihlásit do webové aplikace Elektronická evidence tržeb
 • Zaevidovat provozovnu/y
  • POZOR – provozovna dle Zákona o evidenci tržeb není provozovna ve smyslu Živnostenského zákona
  • Registrace se provádí ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb
 • Zažádat o certifikát
  • O certifikát lze zažádat POUZE ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb
  • Tento certifikát je Váš podpis pro EET
 • Údaje dle §19 ZoET (Zákon o evidenci tržeb) zadat do příslušného pokladního zařízení
  1. Čísla provozoven
  2. Způsob evidence (běžný režim x zjednodušený režim)
  3. Čísla pokladen (číslování popř. označení pokladen je čistě na poplatníkovi, pro jednu provozovnu nesmí fungovat naráz více pokladen se stejným číslem)
 • Nainstalovat do „pokladního zařízení“ certifikát poplatníka.

Bližší informace

Autentizační údaje §13-14 ZoET
 • Poplatník je povinen požádat o autentizační údaje. Lze od 1.9.2016.
 • Slouží k přístupu do webové aplikace Elektronická evidence tržeb (na stránkách daňového portálu).
 • Jsou tvořeny názvem uživatele a heslem.
 • Pro lepší zabezpečení může poplatník požádat o zasílání autentizačních SMS na jim uvedené telefonní číslo.
 • Žádost může podat poplatník, osoba pověřená nebo jeho zástupce a to datovou zprávou nebo ústně do protokolu, a to u kteréhokoliv věcně příslušného správce daně.
 • Do datové zprávy by měl přijít poplatníkovi autentizační kód do 3 dnů, v případě ústního jednání dostane poplatník autentizační kód na místě a to v zapečetěné obálce. Přihlásit se do EET bude moci až den následující.
  Platnost prvotního hesla je pouze 90 dní.
Certifikát pro evidenci tržeb
 • Po přihlášení do EET může získat poplatník jeden nebo více certifikátů k evidenci tržeb, které slouží k autentizaci datových zpráv.
 • Platnost certifikátu je 3 roky.
 • Certifikát je následně nutné nainstalovat tak, aby bylo možné prostřednictvím pokladního zařízení evidovat tržby. (např. pokladna, tablet, chytrý telefon).
 • Poplatník má povinnost zacházet s těmito údaji tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.
PROVOZOVNY (Oznamovací povinnost dle §17 ZoET)
 • Týká se všech poplatníků, kteří mají místo, kde budou přijímat peníze nebo platby kartou (popř. jiným způsobem)
 • Dle ZoET je provozovnou (neshoduje se s Živnostenským zákonem):
  1. stálá provozovna (např. prodejna, u fyzické osoby bydliště, u právnické osoby např. sídlo)
  2. mobilní provozovna (např. automobil)
  3. virtuální provozovna (např. internetové stránky – e-shop)
 • Poplatní má povinnost nahlásit údaje před získáním certifikátu pro evidenci tržeb.
 • V případě změny o provozovně má poplatník povinnost tuto změnu ohlásit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala, nejpozději před uskutečněním první evidované tržby v provozovně, které se změna týká. Oznamovací povinnost musí být nahlášena prostřednictvím aplikace EET.
  (týká se také taxislužba, mobilní stánky nebo internetové stránky).
 • Povinné údaje pro EET:
  1. Název provozovny – nepovinný údaj
  2. Typ provozovny – stálá, mobilní, virtuální
  3. Stav – aktivní/přerušená/zrušená
  4. Převažující činnost provozovny – výběr z výčtu činností z číselníku
  5. Lokalizační údaj podle typu provozovny – stálá (adresa), mobilní (registrační značka nebo jiná textová indentifikace),
   virtuální (URL, e-mail,telefon)
 • Identifikační číslo:
  1. každé provozovně bude Finanční správa předělovat identifikační číslo, které je poplatník povinen uvádět na účtence a v datové zprávě zasílat správci daně v položce označení provozovny
  2. V případě, že poplatník nemá provozovnu zaregistruje se u právnické osoby sídlo společnosti zapsané v OR a u fyzické osoby adresa sídla.

Naše služby

Pokud Vám elektronický svět není blízký, dovolujeme si Vám nabídnout následující služby.

 

EET FIRST STEP

Na základě plné moci pro Vás za pouhé 2.420,- Kč vč.DPH  zařídíme veškeré výše uvedené žádosti a povinnosti.
Služba EET FIRST STEP obsahuje:
 1. Zpracování žádosti o autentizační údaje
 2. Zaslání žádosti o autentizační údaje příslušnému finančnímu úřadu
 3. Zaregistrování max.3 provozoven ve webové aplikaci Elektronická evidence služeb
 4. Zpracování žádosti o certifikát k elektronické evidenci služeb
 5. Vyzvednutí certifikátu k elektronické evidenci služeb
 6. Předání VŠECH potřebných údajů k EET Vašemu IT specialistovi
  • Certifikát k elektronické evidenci tržeb
  • Seznam provozoven s očíslováním
  • Návrh na číslování pokladních zařízení

EET USER

Cena EET FIRST STEP + individuální – dle počtu pokladen, vzdálenosti, složitosti nastavení (600,- Kč bez DPH/hodinu technika + doprava)
Služba EET USER obsahuje:
 1. EET FIRST STEP
 2. Instalace do vašeho pokladního zařízení:
  • Instalace certifikátu
  • Nastavení provozovny
  • Nastavení pokladny

EET QUESTIONS 

(800 Kč/ hodinu specialisty)

Poradenství ohledně EET
– jsem povinen evidovat, kdy začínám evidovat, jaké pokladní zařízení si pořídit, mám nárok na evidenci ve zjednodušeném režimu apod.

 

OBJEDNÁVKA

vyberte si z verzí naší služby k EET, kterou chcete objednat